Osteospermum

• Понякога наричат остеоспермума африканска паричка 
• Произхожда от планински терени на Южна Африка
• Цъфти дълго, до първите слани 

Група

Достъпност