Osteospermum

Показване / скриване на описание

• Понякога наричат остеоспермума африканска  маргаритка
• Произхожда от планинските терени на Южна Африка
• Цъфти дълго, до първите слани 

Група

Изглед