Nicotiana - tytoń

Показване / скриване на описание
  • растение, което изглежда много добре, както в саксии, така и на лехи
  • през цялото време на цъфтеж е покрит с едри, разноцветни, ароматни цветове
  • предпочита слънчеви места и богата почва

Група

Тип
цветков

Изглед