Gazania

• за засаждане на наклонени терени, саксии, сандъчета и цветни лехи 

Група

Достъпност