Dichondra

Показване / скриване на описание
• каскадно растение 
• идеално за композиции