Dalia

• използва се за бордюри и за озеленяване 

Група

Достъпност