Dalia

Показване / скриване на описание
• използва се за бордюри и за озеленяване 

Група

Тип
цветков

Изглед