Coleus - koleus

Показване / скриване на описание
• Растения с декоративни едри листа в ярки цветове 
• Отлични за засаждане като самостоятелни растения и като фон. 

Група

Изглед