Celosia - celozja

• листа продълговати до яйцевидни или ланцетни  
• цветовете са събрени в гъсти съцветия 

Група

Достъпност