Canna - paciorecznik

Показване / скриване на описание
Канна произхожда от тропическите области на земята. Размножава се добре в нашия климат. Растенията са много трайни, с къси месести коренища. Листата са едри, яйцевидни или елипсовидни. Цветовете са големи, събрани в класовидно съцветие на груби, месести клонки. Изисква хумусна почва, място заслонено от вятър,, слънчево или леко засенчено. Отлична за цветни лехи.Група

Изглед