Begonia stale kwitnąca

• месести, разклонени, богато облистени стъбла  
• листата са асиметрични, яйцевидни, леко назъбени
• подходящи за цветни лехи, домашни градини и озеленяване 

Група

Достъпност