Begonia kaskadowa

Показване / скриване на описание
• предлага се в голямо разнообразие от цветове   
• изглежда великолепно в големи ампели, където прави каскада от цветове

Група

Тип
цветков

Изглед