Begonia Dragon Wing

Показване / скриване на описание
• интензивно цъфти 
• устойчива на неблагоприятни атмосферни условия 

Изглед