Begonia bulwiasta

Показване / скриване на описание
• има месести филизи
• широко разположени, големи и асиметрични листа
• изглежда прекрасно в големи саксии и традиционни градини

Група

Тип
цветков

Изглед