Begonia Big

Показване / скриване на описание
• Много мощен растеж 
• от типа на  Dragon Wing

Изглед