Lobularia maritima (Allysum)

Показване / скриване на описание
 бордюрно растение     

Група

Изглед