Ageratum - żeniszek

• Бордюрно растение, използвано за оформяне на цветни лехи

Група

Достъпност