Ageratum - żeniszek

Показване / скриване на описание
• Бордюрно растение, използвано за оформяне на цветни лехи

Група

Изглед