»
 именастандартопаковкаценова
група
цена  Годинаседмица на продажба
  sadzonka ex agar - aklimat. 84 бр. /бр. 2017                 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 36
  sadzonka ex agar - aklimat. 84 бр. /бр. 2018               13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24        
  sadzonka - M&M ex agar - aklimat. 40 бр. /бр. 2018 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15                          
месец: II III IV V VI VII IX