Zarząd

Prezes Zarządu Vitroflora Grupa Producentów spółka z o.o.
Do jego obowiązków należy zarządzanie relacjami pomiędzy ludźmi, procesami i środowiskiem zewnętrznym.

Dyrektor Ekonomiczny
Zajmuje się organizacją obsługi księgowej firm grupy Vitroflora, sporządzaniem i prezentacją wyników finansowych.

Dyrektor ds. Marketingu, Wiceprezes Vitroflora sp. z o.o.